Przetarg na budowę oś. Nowe Żerniki we Wrocławiu 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. ogłosiły przetarg na roboty budowlane polegające na budowie uzbrojenia osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu wg projektu TRASAL Sp. z o. o. Budowa obejmie I etap inwestycji polegającej na budowie modelowego osiedla miejszkaniowego w pobliżu Stadionu Miejskiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci drogowej, uzbrojenia terenu w sieć elektroenergetyczną wraz z budową stacji transformatorowych, oświetlenia ulicznego, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej wraz z otwartymi zbiornikami retencyjnymi, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłowniczą, sieć SDiP, kanały technologiczne MDKK.

 

Więcej informacji o osiedlu Nowe Żerniki pod adresem:http://nowezerniki.pl/

 

12 lipca 2015

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

REALIZACJE

OFERTA

KONTAKT

TRASAL Sp. z o. o.

GŁÓWNA

 

INWESTORZY

O NAS

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PRACA

Copyrights TRASAL Sp. z o. o. 2020r.

kontakt:  tel. (17) 78 37 345; fax (17) 78 37 346; e-mail: biuro@trasal.pl