WROCŁAW

Uzbrojenie terenów osiedla Nowe Żerniki

 

Sieć drogowa, sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, kanały technologiczne, sieć energetyczna z budową stacji transformatorowych, sieć SDIP, sieć ciepłownicza, urządzenia melioracyjne.

KROSNO

Rozwój strefy ekonomiczno - gospodarczej w rejonie krośnieńskiego lotniska

 

Sieć drogowa z parkingami dla samochodów ciężarowych, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej,

sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, kanały technologiczne, sieć telekomunikacyjna

ZAGÓRZ

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Mielec

 

Sieć drogowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne

Wrocław - oś. Nowe Żerniki

Krosno - lotnisko

Zagórz - tereny SSE

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

REALIZACJE

OFERTA

KONTAKT

TRASAL Sp. z o. o.

GŁÓWNA

 

INWESTORZY

O NAS

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PRACA

Copyrights TRASAL Sp. z o. o. 2020r.

kontakt:  tel. (17) 78 37 345; fax (17) 78 37 346; e-mail: biuro@trasal.pl